תכנון תאורה

תכנון תאורה הינו תהליך שהתוצר בסופו הוא תכנית תאורה מפורטת ומדוייקת שמכילה את כל האינפורמציה הנדרשת לצורך ביצוע התכנון בשטח, ולצורך בחירת גופי התאורה השונים. התכנון הוא תולדה של ראייה כוללת של הפרוייקט ושל מערכת התאורה כולה, כמו גם גורמים נוספים הקשורים בעיצוב הפרוייקט (הנמכות תקרה, נישות, פרטי ניתוק, ועוד) וכן תנאים טכניים בפרוייקט כגון  אילוצי מערכת מיזוג אוויר, גבהי תקרות , גובה הנמכות התקרה, ועוד.

חלק מתהליך תכנון התאורה הוא בדיקת התרחישים השונים והפרדתם על ידי מעגלי תאורה נפרדים, או לחליפין איפשור עוצמות תאורה שונות על ידי דימור. במסגרת תכנון זה, נבחן הקשר בין נקודות תאורה סמוכות, הן מבחינה פונקציונאלית והן מבחינה עיצובית.

דבר נוסף שנלקח בחשבון בתכנון הוא מיקום תאורת חירום . אנו מחליטים איזה גופי תאורה להסב כתאורת חירום למקרה הצורך. 

השלב האחרון והחשוב מאד בתכנון תאורה הוא התאמת התכניות לגופים הספציפיים שנבחרו. רק לאחר בחירה של הגופים ניתן לקבוע את המיקום המדוייק של נקודות התאורה (בהתאם להזנה הספציפית בכל גוף שנבחר), וכן את גודל ומיקום הפתחים במקרה של גופים שקועים. נתון זה חשוב מאד לצורך קביעת מיקומי הניצבים במקרה של תקרת /קיר גבס. מתוכנן ונקבע מראש מיקום השנאים ביחס לכל גוף תאורה,  על פי הצורך.