התאמה טכנית

בבואנו לתכנן תאורה לפרוייקט יש לנו רעיונות כיצד אנו רוצים שהתאורה תראה מבחינה עיצובית, ואנו גם יודעים איזה סוג של גוף תאורה ייצור בדיוק את אפקט האור בו אנו מעוניינים. אך כדי שהתכנון יקרום עור וגידים עלינו לתכננו כך שניתן יהיה ליישם אותו הלכה למעשה מבחינה טכנית.

מכלול של נתונים טכניים  ואילוצים  נלקחים בחשבון או מושפעים ממנו באופן ישיר: מידות ומיקומי הנמכות תקרה כולל מיקומי ניצבים וצורך בחיזוקים, מקומות בהם עוברת צנרת מיזוג אוויר, חלקים פריקים בתקרה לטיפול במערכות, מרווח בין הנמכת התקרה לתקרת הבטון שמעליה, מיקומים לשנאים, פרטי ניתוק לתאורה סמויה, תיאום  בין גובה ארונות לבין גופי התאורה שמותקנת באותו אזור וכולי.

ניסיון וידע בתחומים אלי ימנעו מצב בו יתוכנן קונספט תאורה שלא יוכל לבוא לידי מימוש, ימנע היווצרות מצבים של התנגשות בין צרכי התאורה לתכנון מערכות אחרות, ויאפשר לגשר על קשיים כאלה במהלך עבודת התכנון.