זווית הארה

בבואנו לתכנן תאורה ולהתאים אותה בצורה מדוייקת לסיטואציה ולחלל נתון, אנו מתחשבים במספר פרמטרים. אחד הפרמטרים הללו הוא בחינת זווית ההארה הרצויה. קביעת זווית זו נגזרת מתמהיל נתונים כגון מיקום גוף התאורה, מיקום האובייקט אותו אנו רוצים להאיר, מידת פיזור האור הרצויה, סוג גוף התאורה בו בחרנו למיקום זה. זווית ההארה משפיעה על המקום בו "פוגע" האור וכן על הצורה בה מתפזר האור במקום בו הוא "פוגע " (זאת בהתחשב בפרמטרים נוספים כגון מרחק הגוף מהאובייקט, סוג התאורה, עוצמת האור וכו').

זווית הארה מדויקת תורמת רבות לדיוק התאורה אותה אנו רוצים להשיג, ואחראית למצב בו האפקט של התאורה המתקבלת הוא  בדיוק במקום אותו אנו רוצים להאיר ובעוצמה בה אנו מעוניינים.

למשל, כאשר אנו מעוניינים להאיר תמונה שנמצאת על הקיר ונקודת התאורה נמצאת בתקרה מול התמונה. יש להתאים בין זווית ההארה למרחק בין הנקודה על התקרה לבין מיקום התמונה על הקיר, או לחליפין, לקבוע את מיקום נקודת התאורה בהתאם לזווית ההארה הרצויה.